November 25, 2020, 1:56 pm
Home Anunt achizitie lucrari "Schimbare invelitoare si lucrari de reparatii Dispensar uman, com Piatra Soimului"

ANUNT

 

Descrierea contractului: "SCHIMBARE INVELITOARE SI LUCRARI DE REPARATII DISPENSAR UMAN, COMUNA PIATRA SOIMULUI, JUDETUL NEAMT"

Cod CPV: 45453100-8 Lucrari de renovare

Valoarea estimata fara TVA: 385.556 lei

Conditii contract: Executantul se obliga sa execute lucrarea la standardele si/sau performantele prevazute in documentatia tehnica si legislatia in vigoare; Termenul de realizare a lucrarilor este strict. Orice intarziere a fazelor de lucrari din vina constructorului neagreata de autoritatea contractanta va duce la rezilierea contractului si la plata de penalitati si daune interese dupa caz. Durata contractului – 4 luni.

Conditii participare: Ofertantii vor prezenta pana la termenul limita, propunerea tehnica si financiara la sediul autoritatii contractante. Propunerea financiara se va intocmi prin depunerea unui formular de oferta in care sa fie inclusa valoarea lucrarilor, precum si formularele F1, F2, F3, C8, C7, C8, C9. Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului SEAP. Cerinta obligatorie: oferta operatorului castigator se va depune in SEAP in 3 zile de la comunicarea rezultatului procedurii cu titlul "SCHIMBARE INVELITOARE SI LUCRARI DE REPARATII DISPENSAR UMAN, COMUNA PIATRA SOIMULUI, JUDETUL NEAMT"  iar in descriere se va mentiona “conform caiet de sarcini si documentatie tehnica”.

Oferta se va mentine 30 de zile si a se va notifica autoritatea contractanta cu privire la postarea ofertei in SEAP.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 01.09.2017, ora 13:00.

Informatii suplimentare: Documentatia tehnica se obtine de la sediul autoritatii contractante: Primaria Piatra Soimului, Comuna Piatra Soimului, str. Primariei, nr. 48, jud. Neamt, Telefon:  0233296548,  Fax:  0233296598

Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante pana in data 01.09.2017, ora 13:00. Ofertele depuse dupa ora 13:00 nu vor fi luate in considerare.

Persoana de contact: Rodica Hodor