November 25, 2020, 2:05 pm
Home Parohii si biserici
Parohii si biserici

 


Preot paroh :

 Nistoreanu Gheorghe

Hram :

“Sfantul Voievod Stefan cel Mare

Nasterea Maicii Domnului

Scurta prezentare parohie

Activitate cultural-misionara

Preot paroh :

 Popa Mihai

Hram :

Sfantul Mare Mucenic Gheorghe

Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril

Scurta prezentare parohie

Activitate cultural-misionara

Preot paroh :

Pr. Hanganu Vasile

Hram :

Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril

Scurta prezentare parohie

Activitate cultural-misionara

Preot paroh :

Pr. Mocanasu Lucian

Hram :

Sfantul Prooroc Ilie Tezviteanul

Scurta prezentare parohie

Activitate cultural-misionara