November 25, 2020, 12:30 pm
Home Pentru persoanele cu handicap

 

Stimati cetateni,

Transparenţa actului administrativ şi implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor de interes major sunt coordonatele de bază ale activităţii mele iar ca  primar  vă asigur de disponibilitatea instituţiei pe care o reprezint de a fi oricând un partener de dialog cu locuitorii comunei.

Astfel pentru a veni in sprijinul accesibilitatii persoanelor cu handicap  in acest site a fost creata o  sectiune speciala cu informatii utile pentru acestia.

Sunt prezentate date utile legate de actele necesare pentru intocmirea anchetelor sociale in vederea incadrarii intr-un grad de handicap  , pentru angajarea ca asistent personal etc.

De asemenea puteti folosi  rubrica de “Contact” pentru a  trimite  opiniile dumneavoastra legate de alte informatii pe care le considerati utile pentru dumneavoastra si care ar mai trebui adaugate pe acest site.

Primar,

Nicorescu Neculai

Va prezentam mai jos citeva din cele mai importante legi din domeniu asistentei sociale:

1. Legea nr. 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi modificată,
2. H.G. 268/2007 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi modificată,
3.  Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu completările şi modificările ulterioare,
4.  H.G. nr. 250/1992 republicată - privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare,
5. Ordinul nr.794/2002 - privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal,
6. Ordinul 380/2002 - privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal,
7.  H.G. 449/2009 - privind modificarea și completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor O.U.G. 126/2008 - privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și a stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare,
8. Legea 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice,
9. H.G. 1225/2011 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,
10. Legea 284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
11. Legea 292/2011 - asistenței sociale,
12. O.G.U. 124/2011 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
13. Legea 283/2011 - privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 - pentru completarea art. 11 din O.U.G.nr. 37/2008 - privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
14. Legea 294/2011 - privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012,
15. H.G. 500/2011 - privind registrul general de evidență al salariilor,
16. Hotărârea 430/2008 - pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea Comisie de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,
17. Ordinul nr. 18/2003 - privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si încadrarea intr-un grad de handicap.
18. Ordinul 319/2007 - privnd aprobarea tematicii de instruire a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav,
19. H.C.L. 964/2009 - privind obligaţia asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav de a prezenta o dată la două luni un raport de activitate

1. Legea nr. 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi modificată,

2. H.G. 268/2007 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi modificată,

3.  Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu completările şi modificările ulterioare,

4.  H.G. nr. 250/1992 republicată - privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare,

5. Ordinul nr.794/2002 - privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal,

6. Ordinul 380/2002 - privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal,

7.  H.G. 449/2009 - privind modificarea și completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor O.U.G. 126/2008 - privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și a stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare,

8. Legea 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice,

9. H.G. 1225/2011 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,

10. Legea 284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

11. Legea 292/2011 - asistenței sociale,

12. O.G.U. 124/2011 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială

13. Legea 283/2011 - privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 - pentru completarea art. 11 din O.U.G.nr. 37/2008 - privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,

14. Legea 294/2011 - privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012,

15. H.G. 500/2011 - privind registrul general de evidență al salariilor,

16. Hotărârea 430/2008 - pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea Comisie de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,

17. Ordinul nr. 18/2003 - privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si încadrarea intr-un grad de handicap.

18. Ordinul 319/2007 - privnd aprobarea tematicii de instruire a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav,

19. H.C.L. 964/2009 - privind obligaţia asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav de a prezenta o dată la două luni un raport de activitate

a. ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP - ADULŢI -

Copii dupa :

·         Certificat de încadrare în grad de handicap care expiră, ( în cazul revizuirilor),

·         Referat de specialitate pentru încadrare în grad de handicap,

·         Scrisoare medicală - medic de familie,

·         2 adeverinţe medicale de la 2 medici diferiţi, ( în cazul bolnavilor cu deficienţe de vedere),

·         Acte de identitate bolnav şi membrii familiei care locuiesc cu acesta,

·         Certificat de căsătorie/deces sau sentinţă de divorţ, după caz,

·         Cupoane de pensie, ( în cazul pensionarilor ).  

INFORMAŢII REFERITOARE LA:

·         numele, adresa cabinetului şi numărul de telefonul al medicului de familie al bolnavului,

·         numele, adresa, numărul de telefon al copiilor bolnavului,

·         religie, studii, profesie, loc de muncă, venituri realizate pentru bolnav şi membrii familiei,

·         statutul locuinţei de la adresa bolnavului, număr de camere, dotări, etc.   


b. ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP - MINORI -

Copii dupa:

·         Certificat de încadrare în grad de handicap care expiră, ( în cazul revizuirilor),

·         Certificat medical - medic specialist,

·         Fişă sintetică - medic de familie,

·         Fişă psihologică,

·         Traseu educaţional ( în cazul copiilor care frecventează forme de învăţământ ),

·         Certificat de naştere minor în cauză şi fraţi, după caz,

·         Acte de identitate părinţi şi membrii familiei care locuiesc cu minorul,

·         Certificat de căsătorie pentru părinţi, /deces sau sentinţă de divorţ, după caz,

 INFORMAŢII REFERITOARE LA:

·         religie, studii, profesie, loc de muncă, venituri realizate minor şi membrii familiei,

·         statutul locuinţei de la adresa minorului, număr de camere, dotări, etc.

 

c. ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL

·         Dosar plic;

·         Cerere de angajare;

·         Copie de pe actul de identitate al persoanei care solicită angajarea;

·         Copie Carnetul de muncă;

·         Repartiţie de la A.J.O.F.M.;

·         Copie de pe Decizia de pensionare de limită de vârstă (unde este cazul);

·         Dosar medical;

·         Cazier judiciar;

·         Copie de pe actul de studii;

·         Copie de pe actul de stare civilă;

·         Curriculum vitae (autobiografie);

·         Copie de pe certificatul de  persoană cu handicap al persoanei cu handicap grav care necesită asistent personal, vizată de funcţionarul însărcinat cu primirea dosarului;

·         Copie de pe buletinul de identitate al persoanei cu handicap grav sau certificatul de naştere, în cazul copilului cu handicap grav care nu a împlinit vârsta de 14 ani;

·         Cupon de pensie al bolnavului;

·         Acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali în cazul persoanelor cu handicap grav fără discernământ;

·         Anchetă socială.

Pentru mai multe informatii legate de asistenta sociala va puteti adresa referentului de specialitate domna Puica Georgeta la numarul de telefon 0233/596548 sau pe e-mail-ul primariapiatrasoimului7 @ gmail . com